ABB | ชุดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อย SET 20A SH201C20A x6
สินค้าแนะนำ
870.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชุดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อย SET 20A SH201C20A x6

 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัด และกระแสลัดวงจรเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่สายไฟฟ้าจะทนได้ ซึ่งจะทำความเสียหายต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยในที่สุด ดังนั้น การเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องคำนึงถึงค่าความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และค่ากระแสพิกัดจะต้องน้อยกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าจะทนได้

 

สินค้าภายในกล่อง

 

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อย ABB 20A SH201C20A จำนวน 6 ลูก

 

แถมฟรี!! 

 

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อย ABB 20A SH201C20A จำนวน 1 ลูก