เมนเบรกเกอร์ ABB 32A S202MC32A
700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ABB เมนเบรกเกอร์  2 โพล 32A รุ่น S202MC32A 

 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดและกระแสลัดวงจร เมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่สายไฟฟ้าจะทนได้ซึ่งจะทำความเสียหายต่อสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยในที่สุด ดังนั้น การเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องคำนึงถึงค่าความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และค่ากระแสพิกัดจะต้องน้อยกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าจะทนได้