ABB | SH203C เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ลูกย่อย) 3 เฟส ขนาด 63A
2,315.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ABB | SH203C เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ลูกย่อย) 3 เฟส ขนาด 63A

 

เบรกเกอร์ MCB 3P SH203-C ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก หรือลูกย่อยที่ใช้ในการป้องกันวงจรไฟฟ้า เช่นวงจรแสงสว่างหรือวงจรเต้ารับ (ปลั๊กไฟ) รวมถึงระบบป้องกันภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน้าทีหลักในการป้องกันคือ
– ป้องกันการใช้กระแสไฟเกินกำหนด (Overload)
– ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)

 

การรับประกันจากผู้ขาย 
1 ปี
  • เทคโนโลียีมาตรฐานยุโรป
  • ใช้วัสดุคุณภาพสูงในกระบวนการผลิต
  • มาตรฐาน IEC 60898
  • มีคุณสมบัติเป็นฉนวน
  • มีความทนทานสูงไม่ลามไฟ
  • ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง